PHP.E-IQ.PL - ZBIÓR FUNKCJI PHP

Strona poświęcona programowaniu w PHP
Home
strlen()
strip_tags()
preg_match()
str_replace()
nl2br()


nl2br() - wyrażenie reguralne, łamanie linii, prekształcanie znaku \n(php) na znak w html <BR> nowej linnii stosowane przy wczytwaniu ciągu znaków z bazy danych.Serwisy partnerskie:
www.officekurs.pl/excel-kurs
wcity.pl


     zbiór funkcji PHP
© php.e-iq.pl