PHP.E-IQ.PL - ZBIÓR FUNKCJI PHP

Strona poświęcona programowaniu w PHP
Home
strlen()
strip_tags()
preg_match()
str_replace()
nl2br()


preg_match() - wyrażenie reguralne, dopasowanie wzorca, sprawdza np. adres email

Przykład I:
preg_match('/^[a-zA-Z0-9\.\-\_]+\@[a-zA-Z0-9\.\-\_]+\.[a-z] {2,4}$/D',$_POST['email'])
{
echo 'poprawny adres';
}
else
{
echo 'nie poprawny adres';
}


Przykład II:
$wzornik = 'dom stoi na wzgórzu';
if(preg_match("(dom|pokoj|okno|drzwi)", $wzornik))
{
echo 'występuje taki wyraz - dopasowanie wzorca';
}Serwisy partnerskie:
www.officekurs.pl/excel-kurs
wcity.pl


     zbiór funkcji PHP
© php.e-iq.pl