PHP.E-IQ.PL - ZBIÓR FUNKCJI PHP

Strona poświęcona programowaniu w PHP
Home
strlen()
strip_tags()
preg_match()
str_replace()
nl2br()


str_replace() - wyrażenie regularne służy do zamiany, podmiany ciągu znaków wyrazów, wprowadzamy trzy wartości.

Przykład:
$zmienna = 'ciąg znaków + + +';
str_replace("+","plus",$zmienna); //- w tym przypadku znak "+" zostanie zastąpiony wyrazem "plus"Serwisy partnerskie:
www.officekurs.pl/excel-kurs
wcity.pl


     zbiór funkcji PHP
© php.e-iq.pl