PHP.E-IQ.PL - ZBIÓR FUNKCJI PHP

Strona poświęcona programowaniu w PHP
Home
strlen()
strip_tags()
preg_match()
str_replace()
nl2br()


strip_tags($zmienna) - Usuwa wszelkie znaczniki HTML zawarte w ciąg $zmienna;

Przykład:
$zmienna = "Ciąg <h1>znaków</h1> <b>w zmiennej</b>";

$zmienna = strip_tags($zmienna);

echo $zmienna;
wynik:
Ciąg znaków w zmiennej //zostały wyżucone wszystkie znaki HTML tekst nie został sformatowany;Serwisy partnerskie:
www.officekurs.pl/excel-kurs
wcity.pl


     zbiór funkcji PHP
© php.e-iq.pl