PHP.E-IQ.PL - ZBIÓR FUNKCJI PHP

Strona poświęcona programowaniu w PHP
Home
strlen()
strip_tags()
preg_match()
str_replace()
nl2br()


strlen($tresc) – funkcja zlicza długość ciągu zmiennej: $tresc i zwraca liczbę;

Przykład:
$tresc = 'ala';
strlen($tresc);   //zwróci wartość 3Serwisy partnerskie:
www.officekurs.pl/excel-kurs
wcity.pl


     zbiór funkcji PHP
© php.e-iq.pl